ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΗΠΑΙΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτημα περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών αντικειμένων απαιτείται να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στο σύστημα. Παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί 'ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ' και ακολουθήστε τις οδηγίες.