Α] Ενημέρωση για την νέα πολιτική του Δήμου σχετικά με την περισυλλογή κηπαίων - ογκωδών

 

Β] Εύρεση και αντιστοίχιση της περιοχής σας σε Τομέα

Πριν υποβάλλετε ένα αίτημα περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών στο σύστημα πρέπει να γνωρίζετε τον τομέα στον οποίο ανοίκει η διεύθυνση που θα δηλώσετε.

Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το κεντρικό μενού της εφαρμογής την επιλογή 'Προγραμματισμός'.

Στην σελίδα που θα σας ανοίξει επιλέγετε από την λίστα 'Δημοτική Ενότητα' την ενότητα στην οποία ανήκετε και πατάτε το κουμπί 'Αναζήτηση'.

Η εφαρμογή θα σας φέρει τους Τομείς που περιλαμβάνει η Δημοτική Ενότητα και κλικάροντας στον κάθε τομέα θα εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες τόσο για την περιοχή που καλύπτει ο Τομέας (οδοί - όρια) όσο και για τα δρομολόγια (ημερομηνίες) που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο για την περισυλλογή κηπαίων - ογκωδών.

Γ] Υποβολή Αιτήματος

Για να υποβάλλετε ένα αίτημα περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο σύστημα. Η δημιουργία λογαριασμού απαιτεί την συμπλήρωση ενός ονόματος χρήστη, ενός email και ενός συνθηματικού -  και γίνεται εάν στο κεντρικό μενού επιλέξετε 'Είσοδος' και στην συνέχεια πατήσετε το κουμπί 'Δημιουργία Νέου Λογαριασμού'.

Μετά την δημιουργία του λογαριασμού η είσοδος σας γίνεται αυτόματα στο σύστημα και για να υποβάλλετε ένα αίτημα περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών πρέπει να επιλέξετε από το κεντρικό μενού την επιλογή 'Υποβολή Αιτήματος'.

Στην φόρμα συμπλήρωσης αιτήματος περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών που σας εμφανίζεται η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για το πεδίο Τομέας, όποτε επιλέγετε μια από τις διαθέσιμες επιλογές τις λίστας, κλικάροντας στην συνέχεια τον σύνδεσμο 'Προγραμματισμός' σας ανοίγει μια σελίδα από την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο για αυτό τον Τομέα, τις οδούς που περιλαμβάνει και τα όρια της περιοχής του.

Για να βρείτε τον Τομέα σας βάσει της οδού κλικάρετε τον σύνδεσμο 'Αναζήτηση Τομέα Βάσει Οδού' και στην φόρμα που σας ανοίγει συμπληρώνετε την οδό και πατάτε το κουμπί 'Αναζήτηση'.

Στην φόρμα συμπλήρωσης αιτήματος περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών και εφόσον έχετε επιλέξει τομέα, κλικάροντας στο πεδίο 'Επιθυμητή Ημερομηνία Περισυλλογής' σας ανοίγει ημερολόγιο από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε μόνο από τις ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί δρομολόγια περισυλλογής για τον τομέα και μόνο μελλοντικές ημερομηνίες. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την επιλογή επιθυμητής ημερομηνίας περισυλλογής που δεν υπάρχει στον προγραμματισμό του Τομέα ή ημερομηνίας που αναφέρεται στο παρελθόν ή στην παρούσα ημέρα.

Εφόσον συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας, υποβάλλετε το αίτημά σας πατώντας το κουμπί 'Υποβολή'.

Το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει διαθεσιμότητα αποστολής οχήματος για τον τομέα και την ημερομηνία που έχετε συμπληρώσει και εφόσον υπάρχει αποδέχεται το αίτημα σας και του αποδίδει Αύξοντα Αριθμό. Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αποστολής οχήματος σας προτρέπει να επιλέξετε άλλη ημερομηνία.

Η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή μόνο ενός αιτήματος περισυλλογής κηπαίων - ογκωδών ανά ημέρα.

Το ιστορικό αιτημάτων σας μπορείτε να το δείτε εφόσον έχετε εισέλθει στην εφαρμογή επιλέγοντας από το κεντρικό μενού την επιλογή 'Λογαριασμός' και κλικάροντας στο κουμπί 'Τα αιτήματα μου'

Μπορείτε πάντα να υποβάλλετε και τηλεφωνικά τα αιτήματα σας στα τηλέφωνα 210 6200145 και 2132007272