Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς ενημερώνει τους πολίτες ότι το Σύστημα Αποκομιδής Κηπαίων με ραντεβού θα επαναλειτουργήσει στις 10 Μαϊου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΗΠΑΙΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ