Παρακαλούνται οι Δημότες, λόγω της κρίσιμης κατάστασης με την επιδημία, για τον περιορισμό της εναπόθεσης των κηπαίων και την διακοπή της εναπόθεσης των ογκωδών αντικειμένων μέχρι τις 30 Απριλίου