Παρακαλούνται οι Δημότες, λόγω της κρίσιμης κατάστασης με την επιδημία, για τον περιορισμό της εναπόθεσης των κηπαίων και την διακοπή της εναπόθεσης των ογκωδών αντικειμένων μέχρι τις 30 Απριλίου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΗΠΑΙΩΝ - ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ